Newsletter "Droga Serca"

Zobacz Archiwum Newslettera

nr 13 - wrzesień 2013

Wybór między strachem i miłością.


        W większości tradycji ezoterycznych z którymi miałem styczność jest mowa o wyborze miedzy strachem a miłością.

        Jest to taki podstawowy wybór, podstawowy w naszej egzystencji i w zasadzie obecny lub potencjalnie możliwy w każdej chwili, w każdej sytuacji, przy tworzeniu każdej myśli.

       Pojęcia strachu i miłości mają tu trochę inne znaczenie niż te których używamy w codziennym życiu i relacjach, aczkolwiek wybór miedzy nimi jest częścią codziennego życia każdego człowieka. Jednak wybór ten jest na ogół nieświadomy, podejmujemy go jakby będąc na „autopilocie”.

       Strach w sposób potoczny jest rozumiany jako emocja związana z konkretnymi wydarzeniami. Tutaj będziemy strach traktować trochę bardziej ogólnie, jako podejście do życia czy do rzeczy wydarzających się w naszym życiu.

       Miłość natomiast jest potocznie rozumiana w kontekście relacji z konkretnymi osobami, naszymi najbliższymi, czy np. w kontekście relacji seksualnych. W sensie mistycznym miłość nie jest związana z konkretną osobą. Jest to bardziej pełna akceptacja osoby lub rzeczy, otworzenie się nią i pełne jej zrozumienie. Piszę więc tutaj o miłości jako naszym podejściu, naszej percepcji której używamy do obserwacji i interpretacji świata, samego siebie i wydarzeń zewnętrznych.

       Piszę więc o strachu i miłości jako dwóch perspektywach, dwóch punktach widzenia, całkowicie od siebie różnych i powodujących zupełnie odmienne konsekwencje w naszym życiu. W każdym momencie możemy użyć jednego lub drugiego punktu wiedzenia. Nasze wyuczone automatyczne reakcje bazują właśnie na jednym z nich.

       A celem tego tekstu jest zwrócić Twoją uwagę na to, że możesz jakąś swoją wyuczoną reakcję w jakiejś sytuacji czy zachowanie zmienić tak, że zwiększy to ilość miłości i szczęścia w Twoim życiu. W zasadzie nie jest to trudne, to naturalny proces. Wystarczy go tylko zrozumieć i po prostu stworzyć intencję zastosowania go w swoim życiu.


       Teraz parę słów porównania miłości i strachu. Jak mamy to rozumieć i na czym polegają ich różne konsekwencje.

       Strach powoduje ograniczenia, strach to chęć uniknięcia czegoś. Strach to myśli o różnych potencjalnych niebezpieczeństwach, złych konsekwencjach które mają małe szanse na materializację, ale my, w naszych głowach się ich obawiamy. Energia strachu to zamknięcie się na nowe pomysły, na inne rozwiązania, strach przed Nieznanym. Strach ogranicza nasze doznania, zamyka nas w kręgu przeszłych wydarzeń i ich interpretacji. Strach to nasze ograniczające przekonania, które starają się nas chronić przed porażką czy pogorszonym stanem.

       Strach czasem ma dobre „intencje”, ale rzadko kiedy pomaga nam we wzrastaniu i rozwoju. Zawsze w momentach naszych kluczowych życiowych decyzji przekraczamy strach i wychodzimy z naszej „strefy bezpieczeństwa”.

       Miłość natomiast to energia otwartości, akceptacji, delikatności, braku kontroli i ufności. W miłości jest MOC, bo miłość jest odzwierciedleniem naszej boskiej natury. Miłość to docenianie wszystkiego i wszystkich. Miłość pozwala nam iść w Nieznane i doświadczać Nowego. To dzięki tej energii rozwijamy się, dzięki tej energii powstają nowe pomysły i idee.

       To ufność, że Wszechświat jest doskonały i wszystko wydarza się w doskonały sposób, nawet bez naszego udziału.

       Miłość to ciągłe tworzenie i rozwijanie się. Nie ma tu mowy o strefie bezpieczeństwa bo wszędzie czujemy się bezpieczni i pewni siebie.

       Miłość to gotowość na cieszenie się z drobnych rzeczy. Strach to gotowość na narzekanie z powodu najdrobniejszej nawet rzeczy. Miłość to gotowość przyjęcia nowych rozwiązań i wyborów. Strach to dążenie do zastosowania starych, bez względu na okoliczności. Miłość to otwartość i akceptacja, strach to opór i odrzucanie.

       Ten ostatni akapit może być podsumowaniem, które pozwoli Ci na dostrzeżenie fundamentalnej różnicy między Strachem i Miłością.

       Chociaż w zasadzie nie musi się tych rzeczy traktować w sposób racjonalny, czy „rozumieć” je. Każdy jakby intuicyjnie czuje o co chodzi w tym wyborze między strachem a miłością.

       Ale co innego zrozumienie, a co innego zastosowanie w życie.

       Bo przecież nie jest tak, że w każdej chwili zastanawiamy się co mamy zrobić. Nie dałoby się żyć w ten sposób.
Mamy wyuczone reakcje, automatyczne wybory i wzorce zachowań, nad którym w ogóle się nie zastanawiamy.

       To co możemy zrobić, to zacząć od obserwacji swoich zachowań i reakcji w różnych sytuacjach. Samej obserwacji.

       A potem przyjdzie moment zrozumienia, że mogliśmy coś zrobić lub powiedzieć inaczej. W sposób bardziej odpowiedzialny, uprzejmy dla innych osób czy dający nam lepsze rezultaty.

       To nam da podstawy do tego by przełamać niektóre z naszych automatycznych reakcji i zachowań. Piszę niektórych, nie przecież nie zmienimy wszystkiego od razu. To długi proces.

       Najważniejszą rzeczą jest więc świadomość, że zawsze jest wybór i mamy moc zmieniać nasze wybory.

       A czy nazwiemy to wyborem między strachem a miłością czy w jakikolwiek inny sposób, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest aby w nasze życie wprowadzić więcej świeżości, kreatywności, otwarcia i wolności.

       Wybór między miłością a strachem jest potencjalnie obecny w każdej chwili, dosłownie w każdym momencie.

       Jesteśmy tak stworzeni, że taka dualność jest jakby w naszej naturze. Nasz systemy przekonań, nasze przyuczenie do życia w społeczności, a także nasze doświadczenia z przeszłości, są mieszanina automatycznych wyborów i zachowań. I każdy z nich bazuje albo na miłości albo na strachu. Każdy człowiek jest inny i każdego wygląda to trochę inaczej.

       Ten potencjalny wybór między miłością a strachem obecny w każdej chwili, sama świadomość możliwości takiego wyboru jest naszą wielką mocą. Przypomnij sobie, że to jest wybór miedzy otwarciem na świat i możliwości a zamknięciem się w starych wzorcach.

       To jest tak jakbyśmy mogli w jednej chwili zmienić cały świat. I dokonując świadomie innego wyboru to właśnie robimy – zmieniamy nasz świat.

 

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać za darmo nowe numery newslettera "Droga Serca"
na swój email - w dniu ich publikacji podaj imię i adres e-mail

   

 Zgadzam się z Polityką Prywatności